Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Στη βιβλιοθήκη», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 22-23