Είστε εδώ

Όμηρος, «Ιλιάδος ξ' (στίχοι 292-352)», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 20-21