Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Έξω από το κιγκλίδωμα», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 13