Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Ο κυνηγός και το θήραμα», Πανδώρα, τχ. 21 (Νοέμβριος 2007-Μάιος 2008 2008), σ. 8