Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ου-τόπος. Μια στήλη ανεδαφική όσο και η ελεύθερη έκφραση σήμερα», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 141