Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Επιλογές και θέματα κριτικής: Σάκη Παπαδημητρίου, Η αναπνοή του αυτοσχεδιαστή, Ποιήματα και πεζά, Απόπειρα, 2007», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 140