Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Ζήσιμος Λορεντζάτος-Μικρά Σύρτις. Αναζητώντας τη Μεγάλη Ενότητα και το Χαμένο Κέντρο», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 88-107