Είστε εδώ

Πούλιου Γρηγορία, «Θλιμμένο ποίημα του δειλινού, στη Λέσβο», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 83