Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Έρωτας», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 71