Είστε εδώ

Κουγιουμτζή Μαρία, «Ο χάρτης», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 50-51