Είστε εδώ

Πέτσα Λιάνα, «Διαπραγμάτευση», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 46-47