Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Βουβό», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 39