Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Ο ρόλος της ιατρικής στην πεζογραφία μου», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 30-36