Είστε εδώ

Κοκόλης Ξενοφών Α., «Τέσσερις καβαφικές παρωδίες. Μονοτονία», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 15