Είστε εδώ

Βαλτινός Θανάσης, «Φουραντάν», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 5-6