Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Editorial: Σχέδια και προοπτικές», Πανδώρα, τχ. 20 (Μάιος-Νοέμβριος 2007), σ. 3