Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Ο αναγνώστης ως σκηνή δραματουργίας», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 83-87