Είστε εδώ

Οικονόμου Τριαντάφυλλος, «Ο Μάξιμος», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 52-55