Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Ένα απόγευμα», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 46