Είστε εδώ

Καραντώνης Γιώργος, «Αδιέξοδο», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 45