Είστε εδώ

Σιδέρης Τάκης, «Το ερωτευμένο σπίτι», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 40-43