Είστε εδώ

Ζήρας Αλέξης, «Τάκης Σιδέρης», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 38-39