Είστε εδώ

Παλαμάρας Αριστείδης, «Παίγνια», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 37