Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Η σκέψη και η πραγματικότητα», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 34