Είστε εδώ

Βλάχου-Καραμβάλη Μαριάννα, «Πορτραίτο θανάτου», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 33