Είστε εδώ

Σταμούλης Γιώργος, «[Οι ιαχές των νεκρών πολεμιστών πλανώνται στον αέρα]», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 25