Είστε εδώ

Τσούπρου Σταυρούλα, «Γράφοντας (δύσκολα) για τους απλούς ανθρώπους», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. 13-15