Είστε εδώ

«[Βιβλία Τάκη Σιδέρη]», Πανδώρα, τχ. 18 (Νοέμβριος 2005-Μάιος 2006 2006), σ. (εσώφυλλο)