Είστε εδώ

Γρηγοριάδης Νίκος, «Η σφαγή», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 86