Είστε εδώ

Μαυρομμάτης Πάνος Ι., «Η φλυαρία του κουρέα», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 70-74