Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Χώρος μνήμης», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 66