Είστε εδώ

Τσελίκης Περικλής, «Σε λαϊκό ξενοδοχείο», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 62-64