Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Θα ήθελα ένα βράδυ», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 48