Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Τοπίο μνήμης», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 42