Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η φιγούρα του Ερωτιδέα (Cupido)», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 38