Είστε εδώ

Φάντη Χρύσα, «Χαμένος από χέρι [απόσπασμα]», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. 12-16