Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «[Έργο του Γιώργου Ρωμανού]», Πανδώρα, τχ. 17 (Μάιος-Νοέμβριος 2005), σ. (εξώφυλλο)