Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Νόστος», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 70-72