Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Αφιέρωμα στον Βασίλη Φόρη]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 57