Είστε εδώ

Αλεξανδρόπουλος Γιάννης, «[Στα κορμιά των εραστών]», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 48