Είστε εδώ

Παπαράλλης Δημήτρης, «Παρακλητικός κανών σε ήχο ευθύ», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 40-41