Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «πράσινα αινίγματα στο φως», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 39