Είστε εδώ

Αργυρόπουλος Παναγιώτης, «Ποταμός Νέδα», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 33