Είστε εδώ

Αργυρόπουλος Παναγιώτης, «Τόπος κατάλληλος για χοές», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 33