Είστε εδώ

Πέτσα Λιάνα, «Πανδώρα», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 28