Είστε εδώ

Σαραντάρης Γιώργος, «Σκέφτηκα πως…», Πανδώρα, τχ. 16 (Νοέμβριος 2004-Μάιος 2005 2005), σ. 14-15