Είστε εδώ

Ρωμανός Γιώργος, «Επιλογές και θέματα κριτικής: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 2004», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 94