Είστε εδώ

Σαρή Ζωρζ, «Οι κουρτίνες», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 70-72