Είστε εδώ

Λιακόπουλος Θανάσης, «Η βίδα», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 46-51