Είστε εδώ

Σιαφάκα Ιφιγένεια, «Η γυναίκα-δέντρο [απόσπασμα]», Πανδώρα, τχ. 15 (Μάιος-Νοέμβριος 2004), σ. 39-41